SBAM 22-23/1 BA 1st Semester

Sitagu Buddhist Academy Mandalay
2022-23 Academic Year (1st Term)
BA 1st Semester

SubjectLecturer
VinayaDr Sumaṅgala
SuttantaAshin Paṇḍava (MA)
AbhidhammaAshin Ohbāsa (MA)
Academic English Ashin Kheminda